top of page

Training Program Support

Public·51 members

Psixologiya test: Sizning asl mohiyatingiz, sevgi maydonga qanday ta'sir qiladi va siz qaysi kasbga mos kelasiz?


Psixologiya Test: Nima, Qanday va Nega?
Vazifalar - bu shaxsning biron bir narsani qilishini yoki ko'rsatishini talab qiladigan amallar. Masalan, rasmlarni ko'rish, so'zlarni yodlash yoki matematik masalalarni yechish. Psixologiya testi natijalari shaxsning psixologik xususiyatlarini baholashga yordam beradi. Masalan, aqlli, o'qishga qiziqishi, depressiyada bo'lishi yoki boshqaruv qobiliyati.
psixologiya testPsixologiya testi qanday ishlaydi? Psixologiya testi odatda quyidagi bosqichlardan iborat:


 • Testni tanlash. Testni maqsadiga, formatiga va mavzusiga mos ravishda tanlash kerak. Testni tanlashda testning sifati, ishonchliligi va to'g'riligi ham muhim rol o'ynaydi. • Testni o'tkazish. Testni o'tkazishda test beruvchi va test oluvchi orasida yaxshi aloqa va sharoitni ta'minlash kerak. Test beruvchi test oluvchini yo'naltirish, qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish uchun tayyor bo'lishi kerak. • Testni tahlil qilish. Testni tahlil qilishda test beruvchi test oluvchining javoblarini o'lchovlarga solishtirib, natijalarni hisoblaydi. Test beruvchi natijalarni psixologik nazariya va amaliyot asosida izohlaydi. • Testni bayon qilish. Testni bayon qilishda test beruvchi test oluvchiga natijalarni tushunarli va aniq tarzda taqdim etadi. Test beruvchi test oluvchiga natijalarni qanday foydalanishini maslahat beradi.Psixologiya testi nima uchun foydali? Psixologiya testi turli maqsadlar uchun foydali bo'lishi mumkin:


 • O'z-o'zini tanlash. Psixologiya testi orqali shaxs o'zining xususiyatlarini, qobiliyatlarini, manfaatlarini va muammolarini aniqlay oladi. • O'quvga yordam berish. Psixologiya testi orqali shaxs o'zining o'quv stili, potentsiali va ehtiyojlarini bilib, o'quv jarayonini takomillashtirishi mumkin. • Kasbga yo'naltirish. Psixologiya testi orqali shaxs o'zining kasbga mosligini, imkoniyatlarini va maqsadlarini aniqlab, kasb tanlash va rivojlantirishga yordam oladi. • Shifokorlikka xizmat qilish. Psixologiya testi orqali shaxs o'zining psixik salomatligini, davolashga ehtiyojini va davolashning samaradorligini baholay oladi. • Sudga asos bo'lish. Psixologiya testi orqali shaxsning sud jarayonida ishtirok etishga qobiliyati, jinoyatka moyilligi yoki bola parvarishiga oid masalalarda dalillar taqdim etilishi mumkin.Psixologiya Test Turlari
Psixologiya testlari turli xil bo'lishi mumkin. Bu yerda biz psixologiya testlarini uchta kategoriyaga bo'lib ko'ramiz: maqsad bo'yicha, format bo'yicha va mavzu bo'yicha.


Maqsad Bo'yicha Psixologiya Testlari
Maqsad bo'yicha psixologiya testlari - bu testlarni o'ziga xos maqsadlarga erishish uchun ishlatiladigan testlar. Bu yerda biz beshta asosiy maqsad bo'yicha psixologiya testlarini ko'rib chiqamiz: diagnostik, o'quvchi, kasbiy, shaxsiyat va sudli testlar.


Diagnostik Testlar
Diagnostik testlar - bu testlarni shaxsning psixik salomatligini, aqliy qobiliyatini, ixtisoslashishga moyilligini yoki neyropsixologik holatini o'lchash uchun ishlatiladigan testlar. Diagnostik testlar shaxsning psixik muammolarini aniqlash, davolash rejasini tuzish va davolashning natijalarini kuzatishga yordam beradi. Diagnostik testlarning misollari quyidagicha:


 • Wechsler Aqliy Qobiliyat Testi (WAIS) - bu test shaxsning umumiy aqliy qobiliyatini yoki IQ sini o'lchaydi. Test verbal va noverbal qismdan iborat bo'lib, har bir qismda to'rtta podtest mavjud. • Minnesota Koeffitsientli Shaxsiyat Testi (MMPI) - bu test shaxsning psixik salomatligini va muammolarni baholaydi. Test 567 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga rost yoki noto'g'ri javob berish kerak. • Stanford-Binet Ixtisoslashish Testi (SBIT) - bu test shaxsning ixtisoslashishga moyilligini va qiziqishlarini aniqlaydi. Test 10 ta mavzudan iborat bo'lib, har bir mavzuda 10 ta savol beriladi. • Luria-Nebraska Neyropsixologik Testi (LNNT) - bu test shaxsning miyaga oid xususiyatlarini o'lchaydi. Test 269 ta vazifadan iborat bo'lib, har bir vazifa miyaning biron bir qismini sinovdan o'tkazadi.O'quvchi Testlar
O'quvchi testlar - bu testlarni shaxsning akademik yutuqlarini, o'quv stilarini yoki maxsus ehtiyojlarini baholash uchun ishlatiladigan testlar. O'quvchi testlar shaxsning o'quv jarayonida qanday yordamga ehtiyoj borligini, qaysi sohalarda yaxshi yoki yomon natijalarga ega bo'lganligini va qanday o'qish strategiyalarini qo'llashga maslahat beradi. O'quvchi testlarning misollari quyidagicha:


 • Woodcock-Johnson Akademik Yutuq Testi (WJAT) - bu test shaxsning matematika, tilshunoslik va boshqa fanlardagi bilim darajasini o'lchaydi. Test 22 ta podtestdan iborat bo'lib, har bir podtestda turli xil savollar beriladi. • Kolb O'quv Stili Testi (KOST) - bu test shaxsning o'qishda qanday tajribalardan foydalanishiga qarab o'quv stilini aniqlaydi. Test 12 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga to'rtta javob varianti beriladi.qobiliyat, til, xotira, diqqat va boshqa sohalarni sinovdan o'tkazadi.


Kasbiy Testlar
Kasbiy testlar - bu testlarni shaxsning kasbga mosligini, imkoniyatlarini, qiziqishlarini va qiymatlarini baholash uchun ishlatiladigan testlar. Kasbiy testlar shaxsning kasb tanlash, o'zlashtirish va rivojlantirishga yordam beradi. Kasbiy testlarning misollari quyidagicha:


 • Holland Kasbga Moslik Testi (HKMT) - bu test shaxsning kasbga mos bo'lgan alti ta shaxsiyat tipini aniqlaydi. Test 60 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga rost yoki noto'g'ri javob berish kerak. • Strong Kasbga Qiziqish Testi (SKQT) - bu test shaxsning kasbga qiziqishlarini o'lchaydi. Test 291 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga to'rtta javob varianti beriladi. • Myers-Briggs Tip Indikatori (MBTI) - bu test shaxsning kasbga mos bo'lgan to'rtta asosiy xususiyatini aniqlaydi. Test 93 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga ikkita javob varianti beriladi. • Emotsional Aqliy Koefitsient (EAK) - bu test shaxsning emotsional aqliy qobiliyatini o'lchaydi. Test 133 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga beshta javob varianti beriladi.Shaxsiyat Testlari
Shaxsiyat testlari - bu testlarni shaxsning shaxsiyat xususiyatlarini, afzalliklarini, munosabatlarini yoki motivatsiyalarini baholash uchun ishlatiladigan testlar. Shaxsiyat testlari shaxsning o'z-o'zini tanlash, o'zgarishlarga moslashish va boshqalar bilan aloqa qurishga yordam beradi. Shaxsiyat testlarning misollari quyidagicha:


psixologik testlar online


psixologik testlar to'plami


psixologik testlar yuklab olish


psixologik testlar qizlar uchun


psixologik testlar erkaklar uchun


psixologik testlar bolalar uchun


psixologik testlar ayollar uchun


psixologik testlar oilaviy munosabatlar


psixologik testlar sevgi va do'stlik


psixologik testlar xarakter va shaxsiyat


psixologik testlar mohiyat va tipologiya


psixologik testlar asabiyat va stress


psixologik testlar mehribonlik va insonparvarlik


psixologik testlar intellekt va kreativlik


psixologik testlar kasb va karyera


psixologik testlar raqamlar va natija


psixologik testlar tug'ilgan sanangiz mohiyati


psixologik testlar yashirin faktlaringiz


psixologik testlar aslida kimsiz


psixologik testlar ranglarning ma'nosi


psixologik testlar olma va boshqa mevalar


psixologik testlar hayvonlarning xususiyatlari


psixologik testlar mashinangizni rangi fe'l-atvoringizni bildiradi


psixologik testlar hayot kemasida kimsiz: kapitanmi yoki yo'lovchi?


psixologik testlar shaxni aniqlovchi metodika


psixologik testlar o'zlikni anglash uchun savollar


psixologik testlar qanday suhbatdosh ekanligingizni bilish


psixologik testlar qanday do'st ekanligingizni aniqlash


psixologik testlar qanday oila a'zosi ekanligingizni o'rganish


psixologik testlar qanday ishchi ekanligingizni baholash


psixologik testlar qanday rahbar ekanligingizni tekshirish


psixologik testlar qanday talaba ekanligingizni sinab ko'rish


psixologik testlar qanday ota-onamisiz: Psixoloji tekshiruv


psixologik testlar qanday er-xotinmisiz: Oilaviy munosabat sinovi


psixologik testlar qanday bola-opamisiz: Ota-onaga nisbatan munosabat sinovi


psixologik testlar qanday akamisiz: Akalararo munosabat sinovi


psixologik testlar qanday singlimisiz: Singillararo munosabat sinovi


psixologik testlar qanday birodarmisiz: Birodarlarning munosabati sinovi


psixologik testlar qanday do'stmisiz: Do'stlararo munosabat sinovi


 • Big Five Shaxsiyat Testi (BFST) - bu test shaxsning shaxsiyatini beshta asosiy xususiyat bo'yicha baholaydi: ochiqlik, hamkorlik, madaniyat, ekstraversiya va neurotizm. Test 50 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga beshta javob varianti beriladi. • Enneagram Shaxsiyat Testi (EST) - bu test shaxsning shaxsiyatini to'qqizta asosiy tip bo'yicha baholaydi. Test 36 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga uchta javob varianti beriladi. • Disk Shaxsiyat Testi (DST) - bu test shaxsning harakat va munosabatlardagi xususiyatlarini to'rtta asosiy kategoriya bo'yicha baholaydi: dominanta, teskari, sabrli va ijtimoiy. Test 28 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolda to'rtta javob varianti beriladi. • Motivatsion Sohalar Testi (MST) - bu test shaxsning motivatsiyasini torta asosiy soha bo'yicha baholaydi: erkaklik, erkakona, erkakona-erkaklik yoki erkaklik-erkakona. Test 40 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savolga to'rtta javob varianti beriladi.Sudli Testlar
Sudli testlar - bu testlarni shaxsning sud jarayonida ishtirok etishga qobiliyati, jinoyatka moyilligi yoki bola parvarishiga oid masalalarni baholash uchun ishlatiladigan testlar. Sudli testlar sudga asos bo'lishi, su


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page